Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Růžďka
ObecRůžďka

Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení

zde ke stažení

Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení na území obce Růžďka

(§ 21a) zákona 240/2000 Sb.)

Možná nebezpečí na území obce Růžďka

 

Průmyslové havárie, únik nebezpečné látky

Území obce Růžďka neohrožují rizika kategorie B.

Riziko představuje objekt, kde se skladuje v zásobníku propan butan,  jedná se o:

Na území obce Růžďka se nachází jeden zásobník PB o objemu 2 500 l, který je umístěn v horní části obce u rodinného domu v zastavěné oblasti a slouží jako zásobník pro vytápění RD:

  • Rodinný dům č. p. 43

Pravděpodobnost havárie- střední

Přirozené povodně

Přirozené povodně mohou vzniknout v kteroukoli roční dobu. V zimních a jarních měsících vznikají převážně táním sněhové pokrývky, zejména v kombinaci s vydatnými dešťovými srážkami. Dále mohou být vyvolány  ledovými jevy, kdy dochází k ucpání vodního koryta plovoucími ledovými krami.
V  letním období mohou vznikat   bouřkové povodně, které jsou způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity, zasahující poměrně malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých vodních tocích, katastrofální důsledky mají zejména na sklonitých vějířovitých povodích.
Za intenzivní srážky, způsobující lokální bouřkové povodně  lze v našich podmínkách považovat množství srážek cca. 30 mm/hod., 45 mm/2 hod., 55 mm/3 hod., 60 mm/4 hod. 

Územím obce Růžďka protéká vodní tok Roužďka:

V posledním období byla obec Růžďka postižena lokálními bouřkovými povodněmi. V roce 2010 v měsíci květnu zasáhla tato povodeň dolní část obce v lokalitě u Lošků, kde voda zaplavila zahrady, sklepy, garáže a ohrožovala i obytné části rodinných domů. Obdobná situace menšího rozsahu nastala v létě 2012.

Pravděpodobnost výskytu- vysoká.

 

Zvláštní povodeň

Na území ORP Vsetín jsou vybudována dvě vodní díla II. kategorie- Karolinka, Bystřička. V případě poruchy VD Bystřička je ve správním obvodu postižena obec Bystřička s cca 950 obyvateli. Při havárii VD Bystřička existuje možnost ohrožení dolní části obce Růžďka v lokalitě u Lošků.  

Pravděpodobnost těchto provozních havárií je nízká, ale představuje svými následky závažné riziko ohrožení.

Nákazy domácího zvířectva

Existují reálná nebezpečí, která představují epidemie a epizootie. Nebezpečí mohou představovat velkochovy drůbeže a hospodářských zvířat. Ve nacházejí  dva velkochovy drůbeže v katastru obce Růžďka, a to farma Marie Slováčková, Růžďka a Krůtí farma Lička. V případě výskytu aviární influenzy zasáhne ochranné pásmo severní část města Vsetína a pásmo dozoru město celé a deset přilehlých obcí. Ve správním obvodu ORP Vsetín se taktéž nachází dvacet čtyři velkochovů skotu a jeden velkochov prasat. Výskyt slintavky a kulhavky, případně moru prasat by přinesl možnost přenosu této nákazy na obyvatelstvo a v neposlední míře významné hospodářské škody.

Pravděpodobnost výskytu- střední.

Útok chráněné šelmy na hospodářská zvířata a včely

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy  sděluje, že pro území Chráněné krajinné oblasti Beskydy je v souvislosti s řešením škod, způsobených  velkými šelmami (medvěd, vlk, rys) a nutností vyjíždět na místní šetření,  zřízeno pohotovostní  telefonní číslo 731 568 413. Na toto číslo je možné volat od 8 do 16.30 hodin nejen v běžné pracovní dny, ale také o víkendu.

Pavděpodobnost útoku - nízká
 

Havárie v silniční dopravě

Na území obce Růžďka se nachází 1 silnice III. třídy o celkové délce 3,40 km. Jedná se silnici číslo  III/05727. Vzhledem k rozsahu, stavu a charakteru terénu a provozu na komunikaci je havárie v silniční dopravě nepravděpodobná. Další část silnice III. třídy Vsetín – Horní Jasenka – Dušná - Malá Bystřice o délce cca. 2 km se nachází na území obce Růžďka, rovněž zde vzhledem k rozsahu, stavu a charakteru terénu a provozu na komunikaci je havárie v silniční dopravě nepravděpodobná.

Pravděpodobnost havárie – téměř nulová

Havárie v železniční dopravě

Obce Růžďka se tato havárie netýká, na území obce Růžďka není železniční trať. 

Pravděpodobnost havárie- 0

Narušení dodávek – elektřiny, plynu, vody

Rozsáhlé a dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie v obci Růžďka bylo již několikrát zaznamenáno. Nejzávažnější dlouhodobé přerušení dodávek elektřiny bylo zaznamenáno v prosinci 2005, v březnu 2006. Všechny výpadky byly způsobeny sněhovou kalamitou, která způsobila přerušení vedení VN i NN.  Zde byly přerušeny dodávky elektřiny celoplošně na několik dnů. Narušení dodávek pitné vody nebylo v obci Růžďka zaznamenáno. Obec Růžďka má vlastní zdroj pitné vody, voda se čerpá do vodojemu o objemu 2x 50m3, odkud je samospádem rozváděna po obci.  Zásoba vody byla vždy dostatečná a bylo zajištěno zásobování pitnou vodou i po dobu 3 dnů při přerušené dodávce el. energie.  V současné době má obec Růžďka jako provozovatel obecního vodovodu k dispozici elektrocentrálu a je tedy možné zajistit i průběžné doplnění vodojemu.     

Pravděpodobnost opětovného přerušení dodávek elektrické energie- střední.

Přerušení dodávek plynu nebylo v obci Růžďka zaznamenáno, plynofikace obce Růžďka byla realizována v roce 2000. Hlavní řad plynovodu je napojen na přivaděč z Bystřičky. 

Pravděpodobnost přerušení přivaděče – střední.

Živelní pohromy - požár lesa, sněhové kalamity, sesuvy

Území obce Růžďka pokrývají lesy s cca 63%. K lesnímu požáru došlo naposledy v roce 2012. Lesní požáry jsou v drtivé většině způsobeny podceněním nebezpečí při pálení klestí. I přes nepřístupnost terénu nedošlo v posledních letech díky profesionalitě HZS k lesním požárům, které by způsobily závažné škody.

Pravděpodobnost výskytu- vysoká

Vzhledem k charakteru terénu sněhové kalamity ohrožují v podstatě každoročně. Způsobují přerušení dodávek elektrické energie, škody na budovách, zhoršení nebo úplné přerušení dopravní obslužnosti. Lze je zaznamenat v průběhu měsíců října- dubna.

 Pravděpodobnost výskytu- velmi vysoká

Celá hornatá část území ORP Vsetín leží v geologické oblasti karpatského flyše a patří do oblasti s vysokou četností aktivních sesuvných jevů. Území obce Růžďka patří z hlediska sesuvů k jedné z nejohroženějších obcí na území ORP Vsetín, sesuvy z let 1997 byly sanovány a v současné době se část sesuvů v k. ú. Růžďka nachází v uklidněném stavu, část v dočasně uklidněném stavu a na jednom z největších sesuvů v lokalitě Masna – Skalka, který vykazuje určitou aktivitu, probíhají v současné době monitorovací práce na posouzení stavu.

 

Pravděpodobnost výskytu- střední

Teroristický útok

Pravděpodobnost výskytu- téměř nulová. Na území obce Růžďka se nenachází objekty, které by mohly být předmětem teroristického útoku.

Nelze vyloučit žádnou krizovou situaci, na kterou jsou zpracovány typové plány, ale jejich pravděpodobnost výskytu je velmi nízká.

Zranitelnost území

Nejvyšší zranitelnost území obce Růžďka je ve středu obce, kde je vyšší hustota obyvatel a jsou zde školy základní, mateřská, pošta a obecní úřad a leží v pásmu přirozené povodně.

odstávky čez distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Virtuální Česko

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
2
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 22 °C 11 °C
slabý déšť, slabý severovýchodní vítr
vítrSV, 3.52m/s
tlak1016hPa
vlhkost68%
srážky1.74mm

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Na svatého Antonína broušení kos započíná.